>> Liberation Concert 2017
Datum voor het concert in 2017 is zondag 17 september 2017.   >> lees verder
Precies 8301 – in veel gevallen jonge – Amerikaanse militairen liggen begraven onder de witte grafstenen van de enige Amerikaanse begraafplaats van Nederland in het Zuidlimburgse Margraten. Zij gaven in de Tweede Wereldoorlog hun leven voor de vrijheid van Europa. De Nederlandse regering stond, in 1945, de grond voor de begraafplaats in eeuwigdurende bruikleen af aan de Verenigde Staten, uit eerbied en dankbaarheid.

Op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten klinkt sinds 2006 jaarlijks in september een muzikaal eerbetoon: een klassiek concert dat past bij de unieke locatie. Ter herdenking aan de gesneuvelde soldaten die in de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven voor de bevrijding van Nederland en ter viering van de bevrijding in september 1944 vanuit Zuid-Limburg.

De volgende editie vindt plaats op zondag 17 september 2017, 15.00 uur.

Beschermheer:
drs. Th.J.F.M. Bovens, Commissaris van de Koning in Limburg

Ambassadeurs:
T.A. Goedmakers, Vebego International
H. Delamboye, tenor / zanger
J.F.A.M. van Griensven, generaal-majoor

Dagelijks bestuur:
W.F. de Goeij, voorzitter
D.A.M. Akkermans, secretaris
drs. L.J. Urlings, penningmeester
drs. T. Hofstede MBA, bestuurslid