>> Liberation Concert 2017
Datum voor het concert in 2017 is zondag 17 september 2017.   >> lees verder
ANBI

Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial staat bij de belastingdienst geregistreerd als Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI's hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), publiceren wij onderstaand de benodigde gegevens:

Naam:
Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial

Contactgegevens:
Secretariaat:
Postbus 10
6269 ZG Margraten
info@margrateneerbetoon.nl
www.margrateneerbetoon.nl

RSIN/fiscaal nummer:
8222.08.842.B01

Doelstelling:
Het stimuleren, bevorderen, coördineren en doen uitvoeren van muzikale uitvoeringen op de Netherlands American Cemetery and Memorial te Margraten, als eerbetoon en ter blijvende herinnering aan hen die hun leven gaven bij de bevrijding van Europa, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting dient een algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door alle wettige middelen.

Beleidsplan:
Bekijk hier het beleidsplan van 2014.

Bestuurders:
W.F. de Goeij, voorzitter
D.A.M. Akkermans, secretaris
drs.L.J. Urlings, penningmeester

Beloningsbeleid:
Het bestuur van de stichting ontvangt geen enkele beloning voor hun werkzaamheden, ook niet via aanverwante bedrijven van bestuurders.

Activiteiten:
Op de Amerikaanse Begraafplaats in Margraten klinkt sinds 2006 jaarlijks in september een eerbetoon. Ter herdenking aan de gesneuvelde soldaten die in de Tweede Wereldoorlog hun leven gaven voor de bevrijding van Nederland en ter viering van de bevrijding in september 1944 vanuit Zuid-Limburg.

Een klassiek concertprogramma dat past bij de unieke locatie waar het wordt uitgevoerd. September is de maand waarin in 1944 vanuit Limburg de bevrijding van Nederland begon. Noorbeek - nu gemeente Margraten - was daarbij de eerst bevrijde gemeente van ons land.

Jaarrekening/jaarverslag:
Het jaarverslag 2015 is hier in te zien.